ZIEN EN BEZICHTIGEN IN HENRI-CHAPELLE

Koppelen eis met Epfig

Een tweede koppelen eis met Epfig (Elzas-Frankrijk) in 1970 getekend. De géopolitieke en linguïstiek bijzonderheden van onze streek brengt ons mee naar een gemeente van het Elzassere land, met de zelfde affiniteiten en met de zelfde gelijkenissen in de Geschiedenis.

Het doel van het Bestuur van koppelen bestaat erin de ceremonies van weerzien te organiseren, en contacten en goede relaties te hebben met de tweelingsteden.

 Website Development by ICI Solutions